نمایندگی

نمایندگی پنل تامین بات

هم اکنون شما نیز می توانید به مجموع نمایندگان ما پیوسته و ضمن همکاری در فروش از شرایط ویژه نمایندگی ما بهره مند شوید.

پس از دریافت نمایندگی وظیفه شما پشتیبانی و ارائه خدمات به کاربران خود ، تلاش برای فروش بیشتر و کنترل حساب نمایندگی خود خواهد بود .

جهت دریافت نمایندگی تنها کافی است در سامانه ثبت نام کنید سپس در پنل خود از منوی ارتقا به نمایندگی نسبت به دریافت نمایندگی اقدام کنید .