خدمات تلگرام

توضیحات سرویس ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام

در این سرویس کلیه اکانت ها آفلاین بوده و صرفا جهت افزایش اعضا کانال می باشد و تاثیری بر روی ویو کانال شما نخواهد داشت . ریزش این سرویس با توجه به محدودیت های تلگرام متغییر است و تضمین داده نمی شود . زمان انجام این سرویس بین ۵ دقیقه الی ۲۴ ساعت خواهد بود .

توضیحات سرویس ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام ( جشنواره )

در این سرویس کلیه اکانت ها آفلاین بوده و صرفا جهت افزایش اعضا کانال می باشد و تاثیری بر روی ویو کانال شما نخواهد داشت . ریزش این سرویس بین ۱۰ الی ۴۰ درصد می باشد ( درحال حاضر با توجه به محدودیت های تلگرام ممکن است درصد ریزش بیشتر باشد ) . زمان انجام این سرویس بین ۵ دقیقه الی ۷۲ ساعت خواهد بود 

توضیحات سرویس ممبر واقعی اختیاری ( ترکیبی ) کانال تلگرام

این سرویس ترکیبی از ممبر پاپ اپ ( ۸۰ الی ۹۰ درصد ) و نوتیفیکیشن ( ۱۰ الی ۲۰ درصد ) می باشد و از کیفیت مناسبی برخوردار می باشد ، بازدهی و ریزش کانال با توجه به واقعی بودن ممبر ها بستگی به موضوع کانال شما و میزان علاقه ممبر ها به پست های شما خواهد داشت . زمان استارت این سرویس بین ۱ الی ۲۴ ساعت می باشد و پس از استارت با سرعت بالایی تکمیل خواهد شد .

توضیحات سرویس ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ ) کانال تلگرام ( سرور ارزان )

بازدهی و ریزش کانال با توجه به واقعی بودن ممبر ها بستگی به موضوع کانال شما و میزان علاقه ممبر ها به پست های شما خواهد داشت . زمان استارت این سرویس بین ۱ الی ۲۴ ساعت می باشد و پس از استارت با سرعت بالایی تکمیل خواهد شد .

توضیحات سرویس ممبر واقعی اختیاری ( نوتیفکیشن ) کانال تلگرام

بازدهی و ریزش کانال با توجه به واقعی بودن ممبر ها بستگی به موضوع کانال شما و میزان علاقه ممبر ها به پست های شما خواهد داشت . زمان استارت این سرویس بین ۱ الی ۲۴ ساعت می باشد و پس از استارت با سرعت بالایی تکمیل خواهد شد .

توضیحات سرویس ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام ( سرور ارزان )

در این سرویس کلیه اکانت ها آفلاین بوده و صرفا جهت افزایش اعضا کانال می باشد و تاثیری بر روی ویو کانال شما نخواهد داشت . ریزش این سرویس بین ۱۰ الی ۴۰ درصد می باشد ( درحال حاضر با توجه به محدودیت های تلگرام ممکن است درصد ریزش بیشتر باشد ) . زمان انجام این سرویس بین ۵ دقیقه الی ۷۲ ساعت خواهد بود .

توضیحات سرویس ممبر آفلاین با ویو ۵۰ پست اخر کانال تلگرام

در این سرویس کلیه اکانت ها آفلاین بوده و صرفا جهت افزایش اعضا کانال می باشد و در هنگام انجام ۵۰ پست آخر کانال شما به میزان سفارش شما ویو دریافت خواهند کرد ، برای مثال اگر ۱۰۰۰ ممبر سفارش ثبت کنید ۵۰ پست اخر کانال شما هر پست به میزان ۱۰۰۰ ویو دریافت خواهد کرد .ریزش این سرویس با توجه به محدودیت های تلگرام متغییر است و تضمین داده نمی شود ) . زمان انجام این سرویس بین ۵ دقیقه الی ۲۴ ساعت خواهد بود .

توضیحات سرویس ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ ) کانال تلگرام

بازدهی و ریزش کانال با توجه به واقعی بودن ممبر ها بستگی به موضوع کانال شما و میزان علاقه ممبر ها به پست های شما خواهد داشت . زمان استارت این سرویس بین ۱ الی ۲۴ ساعت می باشد و پس از استارت با سرعت بالایی تکمیل خواهد شد .

توضیحات سرویس ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ – خانم ) کانال تلگرام

توجه داشته باشید ممکن است تا ۳۰ درصد از جنسیت آقا نیز در ممبر های شما وجود داشته باشد . زمان استارت این سرویس بین ۱ الی ۲۴ ساعت می باشد و پس از استارت با سرعت بالایی تکمیل خواهد شد .

توضیحات سرویس ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام ( کیفیت بالا – ویو مناسب )

تفاوت این سرویس با اجباری عادی کیفیت و بازدهی سرویس می باشد . در این سرویس ممبر ها کاملا با کیفیت بوده و دارای ویو و بازدهی بالاتری می باشد . بر روی سرور های این سرویس به صورت محدود سفارش انجام می گردد تا کیفیت ممبر ها حفظ گردد .