خدمات اینستاگرام

افزایش ویو اینستاگرام

تبلیغات گسترده اینستاگرام

تبلیغات گسترده اینستاگرام

توضیحات سرویس فالوور ایرانی نیمه فعال اینستاگرام ( کیفیت بالا )

شروع سفارشات این سرویس به صورت آنی می باشد ( در صورت عدم استارت حداکثر تا چند دقیقه استارت می شود ) ، دارای سرعت ۳۰۰۰ الی ۸۰۰۰ فالوور در روز می باشد و کیفیت بالا می باشد و ترکیبی از مخاطب های ۹۵ درصد ایرانی ، ۵ درصد خارجی و عربی می باشد ، ریزش از ۱۰ درصد به بالا می باشد و تضمین نمی گردد .

توضیحات سرویس فالوور ترکیبی آفلاین اینستاگرام ( سرور ارزان )

زمان استارت : معمولا بین ۱ دقیقه الی ۱ ساعت استارت خواهد شد ( ممکن است باتوجه به ترافیک سرور تا ۲۴ ساعت نیز زمان بر باشد ) سرعت انجام : ۵۰۰ الی ۱۵۰۰ فالوور در روز کیفیت : ترکیبی از مخاطب های خارجی ، ایرانی و عربی می باشد ریزش : میانگین بین ۳۰ الی ۶۰ درصد ( ریزش به هیچ عنوان تضمینی نیست و ممکن در حین انجام سفارش و یا پس از تکمیل سفارش از ۱ درصد تا ۱۰۰ درصد ریزش داشته باشد . مهم : در صورتی که درحال جذب فالوور بر روی پیج خود هستید به هیچ عنوان به صورت همزمان از این سرور سفارش ثبت نکنید در غیر این صورت مسئولیت بر عهده شما خواهد بود .

توضیحات سرویس فالوور عربی نیمه آفلاین اینستاگرام

زمان استارت : معمولا بین ۱۰ دقیقه الی ۳ ساعت استارت خواهد شد ( ممکن است باتوجه به ترافیک سرور تا ۲۴ ساعت نیز زمان بر باشد ) سرعت انجام : ۵۰۰ الی ۳۰۰۰ فالوور در روز ریزش : میانگین بین ۲۰ الی ۵۰ درصد ( ریزش به هیچ عنوان تضمینی نیست و ممکن در حین انجام سفارش و یا پس از تکمیل سفارش از ۱ درصد تا ۱۰۰ درصد ریزش داشته باشد . مهم : در صورتی که درحال جذب فالوور بر روی پیج خود هستید به هیچ عنوان به صورت همزمان از این سرور سفارش ثبت نکنید در غیر این صورت مسئولیت بر عهده شما خواهد بود .

توضیحات سرویس فالوور ایرانی اجباری اینستاگرام ( کیفیت مناسب )

زمان انجام سفارشات این سرویس بین ۱ ساعت الی ۷۲ ساعت می باشد .

توضیحات سرویس فالوور ایرانی واقعی پاپ اپ + اجباری اینستاگرام ( کیفیت ویژه )

کیفیت این سرویس ویژه می باشد و کلیه فالوور های دریافتی ایرانی و کیفیت بالا است ، با توجه به موضوع پیج شما بازدهی عالی دریافت خواهید کرد ، زمان استارت این سفارش بین ۱ ساعت تا ۱۰ روز می باشد و پس از استارت سفارش تعداد بالایی ارسالی رو پیج شما بین ۱ الی ۱۲ ساعت انجام خواهد شد و با توجه به جذابیت پیج شما و میزان جذب هر ۱۰۰۰ فالوور زمان خواهد برد . در صورت ارسال فول از سرور و عدم جذب کامل عدد مورد نظر درصد باقیمانده سفارش به صورت اجباری تکمیل خواهد شد .

توضیحات سرویس فالوور ایرانی واقعی پاپ اپ + اجباری اینستاگرام ( سرور ارزان )

کیفیت این سرویس مناسب بوده ، کلیه فالوور های دریافتی ایرانی و کیفیت بالا است و با توجه به موضوع پیج شما بازدهی عالی دریافت خواهید کرد ( اگر موضوع پیج شما خاص و یا شخصی است پیشنهاد می شود از سرور کیفیت بالا و یا ویژه استفاده کنید ) ، زمان استارت این سفارش بین ۱ ساعت تا ۱۰ روز می باشد و پس از استارت سفارش بین ۱ الی ۵ ساعت با توجه به جذابیت پیج شما و میزان جذب هر ۱۰۰۰ فالوور زمان خواهد برد . در صورت ارسال فول از سرور و عدم جذب کامل عدد مورد نظر درصد باقیمانده سفارش به صورت اجباری تکمیل خواهد شد .

توضیحات سرویس فالوور ایرانی نیمه فعال اینستاگرام ( سرعت مناسب )

شروع سفارشات این سرویس به صورت آنی می باشد ( در صورت عدم استارت حداکثر تا چند دقیقه استارت می شود ) ، دارای سرعت ۲۰۰۰ الی ۵۰۰۰ فالوور در روز می باشد و کیفیت بالا می باشد و ترکیبی از مخاطب های ۸۰ درصد ایرانی ، ۲۰ درصد خارجی و عربی می باشد ، ریزش از ۱۵ الی ۲۵ درصد به بالا می باشد که ممکن است در حین انجام سفارش و یا پس از تکمیل سفارش ریزش داشته باشد و تضمینی نیست .

توضیحات سرویس فالوور ایرانی نیمه فعال اینستاگرام ( کیفیت مناسب )

این سرویس با دقایقی تاخیر استارت خواهد شد ( در صورت عدم استارت حداکثر تا ۱۲ ساعت استارت خواهد شد ) دارای سرعت ۱۰۰۰ الی ۳۰۰۰ فالوور در روز می باشد و کیفیت مناسب می باشد و ترکیبی از مخاطب های ۶۰ درصد ایرانی ، ۴۰ درصد عربی می باشد ، ریزش از ۳۰ درصد به بالا می باشد که ممکن است در حین انجام سفارش و یا پس از تکمیل سفارش ریزش داشته باشد و تضمینی نیست .

توضیحات سرویس فالوور ترکیبی نیمه فعال اینستاگرام ( کیفیت مناسب )

این سرویس با توجه به ترافیک سرور بین ۵ دقیقه الی ۲۴ ساعت استارت خواهد شد ، دارای سرعت ۵۰۰ الی ۲۰۰۰ فالوور در روز می باشد و کیفیت مناسب می باشد و ترکیبی از مخاطب های ۹۰ درصد خارجی ، ۱۰ درصد ایرانی و عربی می باشد ، ریزش از ۳۰ درصد به بالا می باشد که ممکن است در حین انجام سفارش و یا پس از تکمیل سفارش ریزش داشته باشد و تضمینی نیست .

توضیحات سرویس فالوور ترکیبی آفلاین اینستاگرام ( ظرفیت بالا )

زمان استارت : معمولا بین ۱۰ دقیقه الی ۱ ساعت استارت خواهد شد ( ممکن است باتوجه به ترافیک سرور تا ۲۴ ساعت نیز زمان بر باشد ) سرعت انجام : ۵۰۰ الی ۳۰۰۰ فالوور در روز کیفیت : ترکیبی از مخاطب های خارجی ، ایرانی و عربی می باشد ریزش : میانگین بین ۲۰ الی ۵۰ درصد ریزش به هیچ عنوان تضمینی نیست و ممکن در حین انجام سفارش و یا پس از تکمیل سفارش از ۱ درصد تا ۱۰۰ درصد ریزش داشته باشد . مهم : در صورتی که درحال جذب فالوور بر روی پیج خود هستید به هیچ عنوان به صورت همزمان از این سرور سفارش ثبت نکنید در غیر این صورت مسئولیت بر عهده شما خواهد بود

توضیحات سرویس فالوور ایرانی واقعی پاپ اپ + اجباری اینستاگرام ( کیفیت بالا )

کیفیت این سرویس بالا بوده ، کلیه فالوور های دریافتی ایرانی و کیفیت بالا است و با توجه به موضوع پیج شما بازدهی عالی دریافت خواهید کرد ( اگر موضوع پیج شما خاص و یا شخصی است پیشنهاد می شود از سرور ویژه استفاده کنید ) ، زمان استارت این سفارش بین ۱ ساعت تا ۱۰ روز می باشد و پس از استارت سفارش بین ۱ الی ۸ ساعت با توجه به جذابیت پیج شما و میزان جذب هر ۱۰۰۰ فالوور زمان خواهد برد . در صورت ارسال فول از سرور و عدم جذب کامل عدد مورد نظر درصد باقیمانده سفارش به صورت اجباری تکمیل خواهد شد .